top of page

                    Ülke tiyatrosu, çağın getirdiği yeni bir ivme ile sanat alanında bağımsız ve yenilikçi bir teatral estetik devinimine girişti. Özellikle son yıllarda öz ve biçimsel olarak yeni üslup ve arayışlar içinde olan bu hareket, tiyatroyu yer yer deneysel bir laboratuvara dönüştürdü.

 

                  Alternatif tiyatro ya da bağımsız tiyatro olarak adlandırılan bu öncü söylem, daha önce yapılmayanı yapmayı yahut yeni kanallar açarak sıradan seyir zevkini alaşağı etmeye çalıştı. Tamamen deneye ve araştırmaya yönelik, özgün, yaratıcı, ilerici ve kültür düzeyi yüksek bir tiyatro anlayışı söz sahibi oldu. Bu yeni tiyatro, çalışmalarını, günümüzün çeşitli toplumsal olaylarından, toplumun dertlerinden, sorunlarından, tabularından, sosyo-politik değişimden, ekonomik açmazlardan, iletişimsizlikten, bireyin yalnızlığından, ahlaki sıkışmışlık hallerinden alarak beslendi ve benzeri sorunlardan kendini soyutlamış, alışa gelen, tekdüze tiyatronun karşısında durdu. Yeniçağı kucaklayacak olan da, belki de bu devinimin kendisidir.

 

                   Alternatif tiyatro, her ülkenin kendi koşulları içinde, birbirinden değişik olabilir. Sahne Çolpan İlhan, kendi bünyesinden çıkardığı oyunlarıyla toplumsal olanı yakalama derdindedir. Tiyatroda yeni arayışların, deneysel çalışmaların, çağı yakalayan kült eserlerin ilk sahnelendiği alan olma amacındaki sahnemiz, Sadri Alışık & Çolpan İlhan Tiyatrosu’nun yeni ve yenilikçi olan tarafını besleyen yüzüdür.

bottom of page